Program Zelená úsporám

Dotace na zateplování rodinných a bytových domů a na obnovitelné zdroje

 

Cílem Programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie realizovaná v rodinných a bytových domech (s výjimkou panelové technologie).
V tomto dotačním programu je na čtyřleté období k dispozici až 25 miliard korun.

Výše podpory z tohoto programu je následující:

Podporovaná opatření

Jednotka dotace

Výše dotace

Rodinné domy (RD)

Celkové zateplení RD, měrná roční potřeba tepla na vytápění 40 kWh/m2, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 40 %

Kč/m2

2200

Celkové zateplení RD, měrná roční potřeba tepla na vytápění 70 kWh/m2, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 40 %

Kč/m2

1550

Dílčí zateplení RD, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 30 %

Kč/m2

850

Dílčí zateplení RD, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 20 %

Kč/m2

650

Novostavba RD v pasivním energetickém standardu, měrná roční potřeba tepla na vytápění 20 kWh/m2

250 000

Zdroj na biomasu v RD s automatickou dodávkou paliva

95 000

Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží

80 000

Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže

50 000

Tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda

75 000

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

50 000

Solárně-termické kolektory na RD, pouze ohřev TV

55 000

Solárně-termické kolektory na RD, ohřev TV i vytápění

80 000

Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření

20 000

Dotace na energetické hodnocení a projekt

Zpracování energetického hodnocení - oblast A

10 000

Zpracování projektové dokumentace - oblast A

10 000

Zpracování pro pasivní domy - oblast B

40 000

Zpracování energetického hodnocení - oblast C

10 000

Zpracování projektové dokumentace - oblast C

5 000

Bytové domy (BD)

Celkové zateplení BD (vč. panel.), měrná roční potřeba tepla na vytápění 30 kWh/m2, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 40 %

Kč/m2

1500

Celkové zateplení BD (vč. panel.), měrná roční potřeba tepla na vytápění 55 kWh/m2, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 40 %

Kč/m2

1050

Dílčí zateplení BD, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 30 %

Kč/m2

600

Dílčí zateplení BD, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 20 %

Kč/m2

450

Novostavba BD v pasivním energetickém standardu, měrná roční potřeba tepla na vytápění 15 kWh/m2

Kč/b.j.

150 000

Zdroj na biomasu v BD (vč. panel.)

Kč/b.j.

25 000

Solárně-termické kolektory pro BD (vč. panel.), pouze ohřev TV

Kč/b.j.

25 000

Solárně-termické kolektory pro BD (vč. panel.), ohřev TV i vytápění

Kč/b.j.

35 000

Tepelné čerpadlo vzduch - voda pro BD (vč. panel.)

Kč/b.j.

15 000

Tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda pro BD (vč. panel.)

Kč/b.j.

20 000

Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření

50 000

Dotace na energetické hodnocení a projekt

Zpracování energetického hodnocení - oblast A

15 000

Zpracování projektové dokumentace - oblast A

Kč/b.j.

2000

Zpracování pro pasivní domy - oblast B

40 000

Zpracování energetického hodnocení - oblast C

15 000

Zpracování projektové dokumentace - oblast C

15 000

 

Kombinace opatření podporovaná dotačním bonusem

A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo),A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.3 (solárně-termické kolektory),
B.1 (pasivní novostavba) + C.3 (solárně-termické kolektory),
B (pasivní stavba) + C.3 (solárně-termické kolektory),
C.2 (zdroj na biomasu, nebo tepelné čerpadlo do novostavby) + C.3. (solárně-termické kolektory, pouze systém na přitápění).

 

 Nová pravidla pro žádání v programu:

 • Příspěvek na celkové zateplení získají i majitelé panelových domů

 • Stačí udělat jednu úpravu, třeba jen výměnu oken či části oken, ale musíte tím uspořit alespoň 20 %
 • Získáte dotaci až 20 tis. Kč na projekt nebo odborný posudek

 • Na stavbu pasivního domu můžete využít jakékoliv firmy a výrobky na trhu
 • Stát přispěje na tepelná čerpadla a kotle na biomasu v jakémkoliv domě
 • Výši podpory si předem snadno zjistíte na základě velikosti podlahové plochy

 

 Nabídka dílčích opatření vedoucích k úspoře energie na vytápění:

 • Zateplení vnějších stěn

 • Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu

 • Zateplení podlahy nad zeminou 

 • Výměna oken

 • Instalace systému nuceného větrání s rekuperací

 K tomuto programu Vám zpracujeme potřebnou dokumentaci k žádosti o dotaci .


Úplné znění programu dostupné na www.zelenausporam.cz.