Energetické poradenství s.r.o.

 

Profil firmy
jsme dynamicky se rozvíjející, soukromá poradenská a konzultační kancelář, zabývající se poskytováním specializovaných služeb, zaměřených na problematiku energetických úspor.
Firma vznikla sdružením několika firem v oboru.

 
Našimi hlavními činnostmi jsou zejména:
Zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a energetických štítků  
Získání dotace v rámci programů zaměřených na hospodaření s energií a obnovitelné zdroje energie (výměna oken, rekonstrukce střechy, zdroje tepla atp.- dotace až 90 %)
aProjekty a stavební dozor při zateplování, kompletní dokumentace k programu Zelená úsporám
Zajišťování financování energeticky úsporných opatření
Kontroly kotlů a klimatizací dle zákona 406/2000 Sb.
Obnovitelné zdroje – studie proveditelnosti
Optimalizace obchodních podmínek dodávky energie – optimalizace sazeb, výběrová řízení na dodavatele energie
Studie proveditelnosti, akční plány úspor energií, energetický management
Podklady pro rozhodování při rekonstrukcích, modernizaci, rozvoji energetických systémů  

 

Poradna pro veřejnost zdarma.
Máte dotazy ohledně úspor ve Vašem domě, či bytu?
Rádi vám porádíme v oblasti energetiky a úspory energeie. Navštívit můžete také naši on-line poradnu.

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů.

 

 

Organizační struktura

 

Kontakt
Ing. Krásný Tomáš
V Horní Stromce 2
Praha 3 - 130 00
Email: krasny@energetickeporadenstvi.cz
Mob. 723319741; Tel., Fax 271732676
http:// www.energetickeporadenstvi.cz