Energetické poradenství s.r.o.

 

Profil firmy
jsme dynamicky se rozvíjející, soukromá poradenská a konzultační kancelář, zabývající se poskytováním specializovaných služeb, zaměřených na problematiku energetických úspor.
Firma vznikla sdružením několika firem v oboru.

 
Našimi hlavními činnostmi jsou zejména:
Zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a energetických štítků  
Získání dotace v rámci programů zaměřených na hospodaření s energií a obnovitelné zdroje energie (výměna oken, rekonstrukce střechy, zdroje tepla atp.- dotace až 90 %)
aProjekty a stavební dozor při zateplování, kompletní dokumentace k programu Zelená úsporám
Zajišťování financování energeticky úsporných opatření
Kontroly kotlů a klimatizací dle zákona 406/2000 Sb.
Obnovitelné zdroje – studie proveditelnosti
Optimalizace obchodních podmínek dodávky energie – optimalizace sazeb, výběrová řízení na dodavatele energie
Studie proveditelnosti, akční plány úspor energií, energetický management
Podklady pro rozhodování při rekonstrukcích, modernizaci, rozvoji energetických systémů  

 

 

Organizační struktura

 

Kontakt
Ing. Krásný Tomáš
V Horní Stromce 2
Praha 3 - 130 00
Email: krasny@energetickeporadenstvi.cz
Mob. 723319741; Tel., Fax 271732676
http:// www.energetickeporadenstvi.cz