Plán úspor energie

 

 

Plán úspor energie je výrazným nástrojem ke snižování provozních nákladů, který je zvláště vhodný pro subjekty nepodléhající povinnosti zpracování energetického auditu v rozsahu požadovaném zákonem o hospodaření s energií.

Plán úspor energie provádíme v následujících krocích (které lze objednat samostatně):

1) Sestavení katalogu úsporných opatření
2) Komplexní hodnocení a strategie úspor
               3) Realizace

 

1) Sestavení katalogu úsporných opatření

  • Hodnocení stávající úrovně energetických systémů a budov (možnost využití termovize cena 4 tis. Kč za měřené místo (objekt, rozvaděč atp.))

  • Návrh opatření ke snížení energetické náročnosti, zvýšení spolehlivosti, zvýšení komfortu

2) Komplexní hodnocení a strategie úspor
Komplexní hodnocení opatření řešení (energetické, ekonomické, provozní, vliv na životní prostředí, průběh cash-flow (se započítáním předpokládaného růstu cen energií a časové hodnoty peněz) a stanovení rizik realizace jednotlivých opatření. Toto srovnání umožňuje výběr optimální varianty řešení z hlediska provozu i z hlediska a optimalizace provozních nákladů.

Při řešení problematiky energetických úspor postupujeme individuálně podle místních podmínek, přesně na míru požadavků a možností majitele (provozovatele) objektů s respektováním legislativních požadavků a specifikací všech nároků a důsledků realizace jednotlivých opatření.

3) Realizace

  • Studie proveditelnosti zvolené strategie - příprava projektu a zajištění všech souvisejících náležitostí

  • Zajištění projektové dokumentace

  • Výběr dodavatele

  • Zajištění finančních zdrojů (dotace atp.)

Pozn.:
Je předpoklad, že po zavedení spotřební daně z energetických komodit bude existence plánu snižování energetické náročnosti a tím i emisí a jeho naplňování podmínkou pro osvobození od daně u podniků s energeticky náročnou výrobou.