Kontrola kotlů podle zákona 406/2006 Sb.

Výkon kotlů podléhající kontrole:

 

Pravidelná kontrola účinnosti kotlů o jm. výkonu do 200 kW (vyhlášky MŽP)

h Dtto, ale nad 200 kW (vyhlášky MPO)

Jednorázová kontrola kotlů nad 20 kW, starších 15 let s posouzením jeho dimenzování v poměru k požadavkům na vytápění budovy

 

Kontroly kotlů zahrnují následující činnosti:

Identifikace kotle
Kontrola dokumentace (projektová, provozní od výrobce, místní provozní řád, návod na provoz, obsluhu, údržbu)
Prohlídka zpráv z dřívějších kontrol
Ověření kvalifikace k obsluze
Vizuální kontrola kotle
Kontrola stavu údržby, doklady o údržbě
Kontrola funkčních schopností kotle
U kotlů na plynná a kapalná paliva - ověřování maximálního a minimálního výkonu
Zpráva o kontrole, výsledek porovnání s předepsanou minimální účinností, opatření k nápravě