Kontrola klimat. systémů podle zákona 406/2006 Sb. a vyhlášky č. 277/2007 Sb.

Výkon klimatizací podléhající kontrole: 12 kW

 

Kontroly klimatizací zahrnují následující činnosti:

Seznámení se a posouzení veškeré dokumentace systému
Prohlídka (vizuální kontrola) jednotlivých částí klimatizačního systému a ověření jejich shody s původním projektem či dokumentací změn (zdroje chladu, výměníky, ventilátory, systém měření a regulace)
Ověření funkce klimatizačního systému a jeho komponent (zdroje chladu, výměníky, ventilátory)
Ověření provozu a regulace klimatizačního zařízení (záznamy měření a regulace, ověření parametrů vnitřního prostředí).

V případě, že existuje důkaz režimu pravidelného servisu a údržby prováděných uznávanými kompetentními organizacemi a jsou zachyceny výsledky tohoto servisu a údržby, lze výše popsané body kontroly výrazně zjednodušit a zredukovat.