PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI "ENERGETICKÉ ŠTÍTKY" POVINNÉ JIŽ OD 1.1.2013

 

Dne 19. 9. 2012 bylo poslaneckou sněmovnou přehlasováno prezidentské veto novely zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií, který nově udává povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):
• od 1. 1. 2013 při rekonstrukci budovy (budovy nad 50 m2)
• od 1. 1. 2013 při prodeji budov nebo ucelené části budovy (budovy nad 50 m2)
• od 1. 1. 2013 při pronájmu budovy
• od 1. 1. 2016 při pronájmu ucelené části budovy
• pro všechny budovy:
1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019,
Po zavedení povinnosti předložit průkaz při prodeji budov nastane od ledna příštího roku nárůst poptávky po zpracování průkazů energetické náročnosti.
Na trhu vznikne naráz poptávka po 30 až 40 tisících průkazů ročně, přičemž v současné době dosahuje asi osmi až 12 tisíc.
Pokud se po 1. lednu 2013 nemají realitním kancelářím zastavit jejich obchody, musí mít spolehlivého partnera pro zpracování průkazů, který bude schopen v krátkém čase spolehlivě průkazy pro jejich nemovitosti odbavovat. Bez průkazů, totiž nebudou moci realitní kanceláře nemovitost prodat a ani nabízet v inzerci.


Vysvětlení pojmů a nejčastější dotazy:


Co je to průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):


• poskytuje informaci o spotřebě všech paliv a energie spotřebovávaných v budově za předpokladu tzv. standardizovaných okrajových podmínek (stanovené výpočtem)
• je podkladem pro porovnávání skutečné spotřeby energie a výpočtové spotřeby energie
• odděleně stanovuje spotřebu energie pro vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení
• poskytuje informace o stavebním řešení budovy
• poskytuje informace o technických zařízeních budov


Šest důležitých informací o průkazu
• Ceny průkazů energetické náročnosti od schválení zákona rostou; od 1.1. 2013 půjde o skokovou změnu
• Nebudete-li mít průkaz energetické náročnosti budovy, můžete dostat pokutu až 100 000 korun.
• I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej od prodávajícího vyžadovat dodatečně, neboť ten má povinnost nechat ho zpracovat.
• Průkaz musí být umístěn viditelně jen v případě veřejných budov, na bytové domy se to nevztahuje.
• Průkaz, respektive ukazatele energetické náročnosti v něm uvedené, musí být od 1. ledna 2013 ve všech informačních a reklamních materiálech při prodeji bytu a od 1. ledna 2016 i při pronájmu.
• Ceny energií rostou a průkaz má sloužit jako ochrana spotřebitele před nákupem energeticky náročné stavby.

V případě Vašeho zájmu o zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) nám zašlete přibližnou specifikaci objektu na adresu krasny@energetickeporadenstvi.cz. My Vám obratem zašleme nabídkovou cenu. Upřednostňujete-li osobní jednání můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 723 319 741.

Nejčastější otázky k průkazům energetické náročnosti – „energetickým štítkům“


1.Koho se průkazy týkají?
K budovám, které jej měly mít podle původního znění zákona (novostavby, výrazné rekonstrukce...), přibudou administrativní a také bytové a rodinné domy (zpočátku pouze při prodeji či pronájmu).
2.Když dům nebo byt nechci pronajímat ani prodávat, musím mít průkaz energetické náročnosti budov? K čemu mi bude?
Pokud vlastníte rodinný domek či byt a nechcete je prodat ani pronajmout, tak se na vás povinnost nechat si zpracovat průkaz nevztahuje. Bytový dům, vlastněný družstvem či společenstvím vlastníků, průkaz postupně potřebovat bude.

3. Jaké jsou požadované údaje pro zpracování průkazu energetické náročnosti
- typ zdroje tepla a teplé vody, použité palivo, výkon
- stavební dokumentace - výkresová a textová část s popisem objektu a zejména tepelně-technickými parametry obálky budovy včetně výplní (nutná je zejména tloušťka tepelné izolace)
pokud není stavební dokumentace je třeba předložit katastrální mapu z katastrálního výpisu, fotodokumentaci, rok výstavby, použité materiály na obvodové zdi + tloušťka těchto zdí a tepelných izolací, typ oken (izolační, obyčejné)
- faktury za vytápění za poslední rok

4.Kolik bude průkaz stát? Je na to nějaká tabulka?
Náklady na zpracování průkazu závisí na tom, jak je hodnocená budova velká a kolik času to odborníkovi zabere. Průkaz na rodinný dům bude stát do deseti tisíc korun, na větší domy pochopitelně více. Záležet bude i na tom, jaké podklady budou k dispozici a co si bude muset energetický auditor zajišťovat sám. V lednu očekáváme nárůst cen až o 100 %.
Aktuální ceník najdete zde
5.Jak dlouhou lhůtu má energetický auditor na zpracování průkazu?
Doba není nijak ohraničená. Záleží na dohodě mezi auditorem a majitelem nemovitosti.
6.Mohu si pozvat auditora z jiného kraje, než kde bydlím?
Ano, můžete.
7.Jak dlouho energetický štítek platí?
Průkaz energetické náročnosti budovy platí deset let nebo do provedení větší změny dokončené stavby.
8.Co je to energeticky vztažná plocha?
Laicky se dá říci, že u běžných domů to je součet všech podlahových ploch počítaných z vnějšího rozměru budovy.
9.Jak to bude v případě bytového domu s nebytovým prostorem, ve kterém je například kosmetické studio nebo nějaká prodejna? Počítá se nebytový prostor do celkové energeticky vztažné plochy?
Záleží na tom, jak je objekt vytápěn a jak v něm jsou udělané tepelné izolace. Například v klasické panelákové kočárkárně předělané na kosmetické studio není žádná tepelná izolace mezi obchodem a byty ani není odděleno vytápění - zde bude objekt pravděpodobně považován za jeden celek.
10.U nových staveb se průkaz vystavuje na základě projektové dokumentace před zahájením stavby. Jak se bude postupovat u starších budov, k nimž žádný projekt neexistuje? Například vesnických domů, městských činžáků z 19. století a podobně?
Velmi často si lze vyžádat kopii projektové dokumentace na stavebním úřadě, kde mají archivované i projekty z 19. století. Pokud skutečně nebude k dispozici, bude si muset energetický specialista objekt zaměřit tak, aby byl schopen průkaz zpracovat.
11.Kdo žádá o kopii projektové dokumentace na stavebním úřadě?
Vždy musí žádat majitel, ten popřípadě může někoho zplnomocnit. Někde je to vyřízené během několika dní a zadarmo, jinde to trvá déle či to zpoplatňují.
12.Co když neseženu projektovou dokumentaci ke svému domu? Co energetický specialista potřebuje k zaměření nemovitosti znát?
Bez projektu to bude dražší. Energetický odborník musí mít přístup do všech prostor v domě a prohlédne si ho ze všech stran i zvenčí, aby jej mohl zaměřit, tedy zjistit rozměry všech konstrukcí, které obalují budovu. Dále je třeba odhalit skladbu obvodových konstrukcí. Zde pomohou specialistovy zkušenosti i znalosti majitele, například z toho, jak vrtal hmoždinku do zdi. Další údaje se týkají technického systému budovy: osvětlení, vytápění, větrání, chlazení a zařízení zajišťujících mikroklimatické podmínky uvnitř.
13.Jak postupovat v případě bytového domu, kde je společenství vlastníků?
Jeden (dva) vlastníci chtějí byt pronajímat, ostatní nikoli. Štítek tudíž nepotřebují a nechtějí se podílet na uhrazení nákladů. V zákoně je jednoznačně stanoveno, že majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni od 1. ledna 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části.
14.Jak je to v případě bytu v družstevním vlastnictví? Potřebuji mít energetický průkaz, když ho prodávám? Jak mám postupovat?
Povinnost platí při převodu nemovitosti. U družstevního bytu nejde o převod nemovitosti, ale o převod členských práv, a tudíž zde není nutné nechat si zpracovat průkaz. Od roku 2016 však půjde o pronájem ucelené části nemovitosti, všechny družstevní byty budou muset mít tyto průkazy zpracované. Povinnost bude na majiteli domu, tedy na družstvu.
15.Co mi hrozí, když pronajímám či prodávám byt nebo dům, který nebudu mít opatřený průkazem energetické náročnosti?
Pokud se na vás vztahuje povinnost průkaz mít, hrozí vám pokuta. Ta se může vyšplhat až do výše 100 000 korun. I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej dodatečně vyžadovat.
16.Kdo bude průkazy kontrolovat?
Kontroly bude provádět Státní energetická inspekce a ministerstvo průmyslu a obchodu.
17.Musím mít energetický štítek, když prodávám chatu či chalupu? Když ji v létě někomu pronajímám na týden?
Ne, tato povinnost se nevztahuje na rekreační objekty.
18.Musím dům opatřit průkazem, když jej zdědím v dědickém řízení a nechci ho prodávat ani pronajímat? Když ho na mě rodiče převedou? I tady se mění majitel...
V zákoně se mluví pouze o vztahu prodávající a kupující, při jiném způsobu nabytí nemovitosti průkaz není potřeba. Je především ochranou kupujícího, aby věděl, jakou spotřebu energie nemovitost má. U darů či dědictví nelze očekávat, že by měl nabyvatel možnost volby. Průkaz není nutný ani v případě rozvodu, kdy se byt převádí jen na jednoho z manželů.
19.Musí být průkaz umístěn viditelně?
Jen u veřejných budov, u rodinných domů ne. Při prodeji rodinného domku či bytu je ovšem nutné jej uveřejnit všude tam, kde se nemovitost inzeruje.
20.Vztahuje se povinnost mít průkaz i na domy v památkových zónách a jejich ochranných pásmech?
Ano, i ty musí mít průkaz energetické náročnosti budov.
21.Chystám se dům či byt rekonstruovat a průkaz už mám. Při jakých stavebních úpravách se změní?
Podle zákona se za větší úpravu považuje změna na více než 25 procentech celkové plochy obálky budovy.