Energetický managment měst a obcí (dotace MPO 30 %, max 1 mil.)

Ve správě energetického hospodářství měst a obcí Energetický management zejména zajišťuje:

1) Vypracování a následně pravidelnou aktualizaci "Dokumentace energetického hospodářství města".

energetickou statistiku

energetické audity spravovaných objektů

energetické průkazy (certifikáty) budov

energetické štítky budov

2) Řízení spotřeby energie ve spravovaných objektech. V procesu řízení spotřeby EM zajišťuje optimalizaci spotřeby energie v čase a objemu s cílem minimalizovat náklady na energie. Činnost řízení spotřeby zahrnuje:

pravidelnou evidenci spotřeby

plánování spotřeby (nakupované objemy a maxima)

optimalizaci nákladů na energií formou výběru obchodníka s energií a formou výběru tarifních sazeb

3) Sestavení přehledu energeticky úsporných projektů a opatření a jeho pravidelná aktualizace. Energeticky úsporné projekty jsou, pro praktické využití, seřazeny dle následujícího členění:

energeticky dosažitelné

ekonomicky průchodné

nízkonákladové

beznákladové

4) Ekonomický potenciál úsporných projektů a opatření je ve vazbě na změnu vnějších podmínek (cena energie, investiční náklad, legislativní změny) pravidelně aktualizován. Uvedený postup vytváří optimální prostředí pro řízení investic do energetického hospodářství města a usměrňuje vynakládání finančních prostředků na provádění generálních oprav a údržby. Řízením energetické spotřeby v budovách lze prokazatelně uspořit 10 – 20 % nákladů na energie.