Energetický audit (dotace SFŽP 90 %)

Co je energetický audit ?

Energetický audit je informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství a zároveň i návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti. Energetický audit vychází ze zákona 406/2006.

Kdo má povinnost zpracování energetického auditu ?

Zákon stanoví povinnost podrobit energetické hospodářství a budovu energetickému auditu v těchto případech:

a) pokud fyzická nebo právnická osoba žádá o státní dotaci v rámci vyhlášených programů směřujících k úsporám energie,

b) pokud spotřeba energie u organizační složky státu, organizační složky kraje a obce nebo jejich příspěvkové organizace dosáhne celkové roční hodnoty 1500 GJ,

c) pokud spotřeba energie jiné fyzické nebo právnické osoby dosáhne celkové roční hodnoty 35 000 GJ.

Celkovou roční spotřebou energie se rozumí součet všech forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.

Energetický audit je i podkladem pro získání státní dotace na realizaci úsporných energetických opatření i nové investiční výstavby a podkladem pro bankovní sféru při posuzování žádosti o úvěr na energetické investice.