Dotace a financování energetických úspor

Cílem nabízených služeb v oblasti dotací je nalézt vhodný projekt k realizaci s vysokým procentem pravděpodobnosti získání dotace, výběr vhodného dotačního titulu dle zaměření projektu, zpracování veškerých povinných dokumentů a následný monitoring projektu. Zákazník tak získá komplexní poradenské služby při procesu získávání prostředků z veřejných zdrojů.

Nabídka služeb:

Poradenství při výběru vhodných opatření k realizaci s přihlédnutím na šanci získat dotaci
Vypracování potřebných podkladů pro realizaci projektu (energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy atd.)
Přizpůsobení projektu specifickým požadavkům dotačního programu
Zajištění a realizace výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
Vypracování dotačních žádostí včetně všech povinných příloh
Nepřetržitá komunikace s řídícím orgánem programu a implementační agenturou
Následný monitoring projektu dle požadavků zadavatele programu

Jaké výhody získáte:

Značná úspora času
Zvýšení šance na získání podpory
Aktuální informace o dotačních titulech
Zkušený partner v oblastech dotací a energetiky
Shodná motivace zákazníka i poradenské společnosti – získat dotaci

Aktuální možnosti čerpání prostředků:

Operační programy
Státní programy na podporu úspor energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů
EU – Rámcové programy, regionální programy
ČSOB -ESF, ČS – FINESA, IFC atd…
EPC a další komerční produkty