Statistika firmy – čerpání prostředků z EU

 

 

 

Počty projektů čerpání prostředků z fondů EU:

 

Investiční náklady projektů podle dotačních programů:

 

Úspěšnost čerpání prostředků (v %):